Power Connected logo

Relatietherapie

"Nu de kinderen de deur uit zijn en we eindelijk weer tijd voor elkaar hebben, blijkt dat we helemaal uit elkaar gegroeid zijn".

"Ik ben aan kinderen toe, terwijl mijn partner niet eens zeker weet of hij ze wel wil".

"Mijn vrouw wil steeds over van alles praten en ik word daar zo langzamerhand stapelgek van".

"Ik denk dat de kinderen mij de scheiding nog steeds kwalijk nemen en dat daarom ons contact zo slecht is".

"Op de één of andere manier vliegen mijn collega en ik elkaar constant in de haren".

"Nu mijn partner lichamelijk gehandicapt is, moeten we weer helemaal opnieuw aan elkaar wennen. Ik weet dat het niets uit moet maken.......maar toch doet het dat wel".

 

Zoals uit bovenstaande uitspraken blijkt, is relatietherapie geschikt voor de volgende doelgroepen:

  • Mensen die een liefdesrelatie hebben
  •  Ouders en hun kinderen
  •  Gezins- of familieleden
  • Mensen die een werkrelatie met elkaar hebben

Kortom, iedereen die een relatie heeft die niet zo lekker loopt en waarvan beide gesprekspartners bereid zijn aan die relatie te werken.

 

Soms blijkt dat het voor beide gesprekspartners beter is de relatie te beëindigen. Dan is het belangrijk dit op een goede manier af te sluiten, vooral emotioneel. Er zijn veel mensen die denken een relatie goed afgesloten te hebben maar die nog (dagelijks) met onverwerkte emoties te kampen hebben die het aangaan van een nieuwe relatie of het onderhouden van bestaande relaties bemoeilijkt.

 

Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek wordt het probleem besproken, gekeken wat de mogelijke oorzaak is en vooral op welke manier naar een oplossing toegewerkt kan worden. Het kan zijn dat de problematiek schuilt in het feit dat de gesprekspartners andere (onuitgesproken) verwachtingen hebben van de relatie. Ook kunnen onverwerkte emoties uit het verleden een rol spelen waardoor iemand niet in staat is gezonde relaties aan te gaan en te onderhouden. In dit geval zal de gesprekspartner waarbij dit aan de orde is een intensievere rol spelen gedurende de relatietherapie dan zijn of haar partner.

 

Relatietherapie alleen als laatste strohalm?

Jammer genoeg wordt relatietherapie dikwijls zo gezien, terwijl het ook een prachtige manier is om een relatie te verdiepen. Vooral als een relatie al langer duurt, hebben we zo ons eigen valkuilen en blinde vlekken. Het zal niet de eerste keer zijn dat mensen die een liefdesrelatie hebben na relatietherapie weer helemaal verliefd op elkaar worden! Duur van de relatietherapie. Dit is mede afhankelijk van de aard van het probleem, hoe lang het al speelt en de bereidheid van beide gesprekspartners om aan de relatie te werken. Veelal kan er na het eerste gesprek een indicatie gegeven worden van de mogelijke duur van de therapie.

 

Kosten van de relatietherapie

Individuele gesprekken: € 90,- per 1,5 uur Meerdere gesprekspartners: € 140,- per 1,5 uur