Power Connected logo

Werkwijze

Misschien heb je wel eens een gesprek gehad waarna je dacht: ‘Yes, vanaf nu ga ik het helemaal anders doen!’ Op het moment dat deze mooie woorden tot daden omgezet moeten worden hapert het ergens, met als gevolg dat er uiteindelijk weinig of helemaal niets verandert.

Power Connected gaat voor blijvende verandering!
Mijn werkzijze kenmerkt zich door korte krachtige hulpverlening waarbij eenvoud, uitdagen, daadkracht, eerlijkheid en humor centraal staan. Liefdevol confronteren zorgt voor inzicht in je eigen functioneren, en je krijgt de handvaten aangereikt om je leven zelf vorm te geven. 

Door dit liefdevol confronteren wordt je hoofd aan het denken gezet, je ziet in waar het fout gaat en hoe het anders kan.

Je hart wordt geraakt ..... soms zelfs je ziel.

Je handen krijgen iets om mee aan het werk te gaan, om de verandering die je wilt zien in je leven ook daadwerkelijk door te voeren!
 
Ik werk volgens het principe van transformationeel coachen en maak daarbij dankbaar gebruik van mijn intuïtieve vermogens.

Wat is transformationeel coachen?
Transformationeel coachen gaat om ‘herschepping’, waarbij uitgegaan wordt van drie punten:

  • het pijnpunt: datgene wat je dwars zit of waar je hulp bij wilt;
  • het werkpunt: de onderliggende échte oorzaak of drijfveer;
  • het actiepunt: datgene wat je anders gaat doen, wilt bij- of afleren.


Samen gaan we op zoek naar het werkpunt, dat soms heel verrassend ergens anders ligt dan jij had verwacht.

Op het moment dat je dit werkpunt hebt gevonden, gebeurt er iets met je. Je wordt in je ziel geraakt! Dit is altijd weer een heel bijzondere ervaring en hier ligt de blauwdruk voor jouw persoonlijk ontwikkelingsplan.

Een specifiek, realistisch en inspirerend plan hoe je het vanaf nu anders gaat doen!

Wat doet de transformationeel coach?
Een goede coach stelt de juiste vragen. Soms zijn dat vragen die anderen niet durven te stellen. Dit kan af en toe confronterend zijn, maar werkt in alle gevallen zeer verhelderend. Het helpt bovendien om zaken boven tafel te krijgen.

In een coachsessie komen zowel inzicht als gevoel en motivatie aan bod, waardoor er voor jou ruimte ontstaat om nieuw gedrag te oefenen.

Tevens fungeer ik  als een spiegel voor jouw blinde vlek, omdat hier veel onmacht uit voort komt. Immers, datgene waar jij je (nog) niet bewust van bent, kun je (nog) niet veranderen. Het is de bedoeling dat jouw keuze- en handelingsmogelijkheden vergroot worden.

Het vrijmaken van je potentieel staat voorop en ik help je graag op deze ontdekkingsreis!